הסמכה לרבנות

הסמכה לרבנות המכון הגבוה לתורה

בתכנית זו ניתן לבחור אחת משני המסלולים הנ"ל:

מסלול ראשון - הכשרה למבחני הרבנות הראשית

במסלול זה ילמדו התלמידים הלכה בהתאם לתוכנית הלימודים למבחני ההלכה של הרבנות הראשית ע"פ הנחיה צמודה ואישית של הרב נחמיה טיילור, בכל אחד מהנושאים עליהם נבחנים. 

בשנת תשע"ח, מתקיימים במסלול זה שיעורים בהלכות תערובות, המועברים על ידי הרב שבתאי ובהלכות שבת, המועברים על ידי הרב טיילור.

מסלול שני 

במסלול זה לומדים בתכנית מותאמת לתלמידי המכון, שלא במסגרת מבחני ההסמכה של הרבנות הראשית, הלכות חופה וקידושין.
בשנת תשע"ח מתקיימים במסלול זה שני שיעורים שבועיים המועברים על ידי הרב טיילור.

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp