הרב איתי ליפשיץ "שערי תשובה" לרבינו יונה גירונדי

נושאים עליהם נעבור בתכנית:

ר"מ
הרב איתי ליפשיץ

 

מועד הלימוד
יום שלישי בשעה 11:00