הרב ד"ר יהודה אלטשולר ואם תאמר - ויש לומר

נושאים עליהם נעבור בתכנית:

עיון בתורתם של בעלי התוספות. השיעור יעסוק ביחודיות הגישה הפרשנית שיצרו בעה"ת ובהשפעתה. במהלך השיעור נעסוק בדמותם של חלק מבעלי התוספות וביחודיותם.  

ר"מ
הרב יהודה אלטשולר

מועד הלימוד
יום שלישי בשעה 10:00