הרב ד"ר יהודה אלטשולר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין

נושאים עליהם נעבור בתכנית:
תלמידו הגדול של הגר"א, ר' חיים מוולוזין, כתב את ספר נפש החיים סביב ארבע סוגיות – גדלות האדם, גדלות הבורא, התפילה והתורה. בשעור נעיין בפרקים מתוך הספר ונשתדל לעמוד על העקרונות המחודשים המשובצים בתוכו.

ר"מ
הרב יהודה אלטשולר

מועד הלימוד
יום שלישי בשעה 09:00