הרב נחמיה טיילור דרשת הרמב"ן על ראש השנה

נושאים עליהם נעבור בתכנית:

נלמד את דרשת הרמב"ן לר"ה

רציונל ומטרות:

דרשת הרמב"ן (מופיעה במהדורת הרב שעוועל) היא טקסט ייחודי מהראשונים שעוסק במהותו של ראש השנה. היא חוברה על ידו כשהיה בארץ ישראל (בעכו). נדונים בה נושאים שונים ומגוונים, בהלכה ובאגדה. מהלכות שופר וראש השנה, המשך במהותו של היום כיום דין, ועד מעלתה של ארץ ישראל. כהכנה לימים הנוראים, נתמקד בלימודנו בעיקר בהתייחסותו המיוחדת של הרמב"ן לראש השנה.

ר"מ

הרב נחמיה טיילור

מועד הלימוד

יום שלישי בשעה 11:00-10:00

הערה:

הכרה בהשתתפות מותנה בנוכחות רציפה והקפדה על זמנים