הרב נחמיה טיילור "מעתיקי השמועה"

נושאים עליהם נעבור בתכנית:
ונתחיל עם תלמידי רבי עקיבא

ר"מ
הרב נחמיה טיילור

מועד הלימוד
יום שלישי בשעה 09:00- 10:00