חכמי פרובאנס - המשך

נושאים עליהם נעבור בתכנית:

השיעור יעסוק בתאור דמותם של חכמי פרובינציה במאה ה-12

רציונל ומטרות:
פרובינציה - פרובנס, נמצאת בגבול שבין צרפת לספרד. תורתם של חכמי פרובנס השפיעה והושפעה משני המרכזים הגדולים האלה, אך היו לה גם מאפיינים יחודיים משלה. בשעור נעסוק בין השאר ברבי זרחיה הלוי והראב"ד חכמי המאה ה-12 ונבחן את תורתם והכתבים שהותירו אחריהם..

ר"מ
הרב שלמה זאב פיק 

מועד הלימוד
יום שלישי בשעה 11:00