תוכנית אלול

תכנית שנת הלימודים תשע"ט, המכון הגבוה לתורה

המכון הגבוה לתורה מזמין אותך להירשם לתוכנית אלול תשפ"א

בשעה שהעולם כולו עובר טלטלה, עולם התורה ובתוכו בית מדרשנו, פותח שנת לימודים חדשה ב'זמן אלול'. משתתפי התוכנית השנה ייהנו ממגוון רחב של שיעורים העוסקים כולם בתכני הימים הנוראים הבעל"ט, הן בגמרא ובהלכה, הן בתנ"ך מחשבה וחסידות. נלמד ונתפלל כולנו לא-ל מלא רחמים שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

תנאי תכנית אלול תשפ"א לסטודנטים -


1.התוכנית מתקיימת בין התאריכים : יום ראשון ז' אלול (15/08) - יום שלישי ח' תשרי (14/09)
בין השעות 08:00 – 16:00 בלבד.

2. השיעורים יתקיימו במתכונת מקוונת - קישורים לשיעורים ראה למטה.
3. גובה המלגה עבור יחידת לימוד אחת (באורך 90 דק') במשך כל תקופת אלול יעמוד על 150 ₪ ,
ועבור יחידת סדר (באורך 60 דק') 75 ₪ . הזכאות למלגה מחושבת לפי אחוזי הנוכחות של כל שיעור בנפרד (חוץ משעות סדר) ורק במידה והינם מעל 80%.

4. שעות סדר מחייבות כניסה לבית המדרש הוירטואלי בזום (ראה קישור למטה).

5. בונוס שנתי - תוכנית מלאה תגדיל את המלגה במהלך השנה עבור יחידת לימוד ב25% (לסכום של 625 ₪ לכל יחידת לימוד סמסטריאלית במקום 500 ₪).  התוספת תינתן רק לסטודנט שישלים את כל שנת לימודיו במכון.

הגדרת תוכנית מלאה -  לימוד של  3 יח"ל ביום בימים א'-ה' בין השעות 08:00 – 16:00 (שילוב כלשהו בין שיעורים לסדרים כאשר יח"ל של שיעור הינה 90 דק' ויח"ל של סדר הינה 120 דק') .

6. המלגות יינתנו בסוף סמס' א' של שנה"ל תשפ"ב. התוספות למשתתפי תוכנית אלול מלאה יחושבו בסוף סמס' ב' של שנה"ל תשפ"ב.
7. באחריות הסטודנט לבצע דיווחי כניסה ויציאה במערכת הנוכחות האינטרנטית על פי ההדרכה המופיעה באתר (יתאפשר לתקן טעות דיווח אחת בשבוע בלבד) (לסטודנטים חדשים במכון תועבר סדנה בתחילת זמן אלול בקשר לנוהלי נוכחות - השתתפות בסדנה חובה).

8. הלימוד מוכר לנ"ז כאשר כל 21 שעות נחשבות 0.5 נ"ז (חישוב הזכאות לנ"ז יבוצע לפי שעות שעון בלבד                     [60 דק' * 21 שעות] ולא כולל ההפסקות בין השיעורים).
9. המלגה תינתן בהתאם לנתונים שיוזנו בטופס ההרשמה בלבד.

לרישום לתוכנית לחץ כאן

כדי להכנס לבית המדרש הווירטואלי (סדרים) לחץ כאן

כדי להכנס לשיעור לחץ על שם הר"מ בטור השמאלי - 

(דפי מקורות לשיעורים נמצאים בתיקיית הר"מ בתחתית הטבלה)

 

 

שעה

נושא השיעור

הר"מ

יום ראשון

08:00 - 09:30

הלכות תשובה

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

 

10:00 - 11:30

מסכת ראש השנה - סוגויות1

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

 

10:00 - 11:30

עיונים בהלכות ראש השנה

הרב נחמיה טיילור

 

12:00 - 13:30

מסכת יומא פרק שמיני1

הרב ד"ר מיכאל אברהם

 

12:00 - 13:30

עיונים במאמרי האדמור הזקן לימים נוראים

הרב יהודה דהן

 

14:00 - 15:30

רמבם שמיטה ויובל

הרב רפאל שטרן

יום שני

08:00 - 09:30

עיונים בסדר העבודה

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

 

10:00 - 11:30

מסכת חגיגה פרק ראשון1 - הרב מאיר ברקוביץ

הרב מאיר ברקוביץ

 

10:00 - 11:30

תכנית הלכה: הלכות חולה ופיקוח נפש1

הרב דוד בגנו

 

12:00 - 13:30

מסכת יומא פרק שמיני2

הרב ד"ר מיכאל אברהם

 

12:00 - 13:30

עיונים בהלכות יום כיפור

הרב נחמיה טיילור

 

14:00 - 15:30

נתיב התשובה למהרל מפראג

הרב יהודה דהן

יום שלישי

08:00 - 09:30

מסכת סוכה – סוגיות

הרב רפאל שטרן

 

10:00 - 11:30

עיון במאמרי תשובה יסודיים של חזל

הרב יהודה דהן

 

10:00 - 11:30

טהרה ותשובה, פסחים פרק א

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

 

12:00 - 13:30

הלכות תשובה

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

 

12:00 - 13:30

מסכת ראש השנה - סוגויות2

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

 

12:00 - 13:30

יהודי בצאתך

הרב רפאל שטרן

 

14:00 - 15:30

תשובה תפילה וצדקה - עיון בגדרי המצוות ובשרשיהן

הרב יהודה דהן

יום רביעי

08:00 - 09:30

עיונים בהלכות סוכה

הרב נחמיה טיילור

 

10:00 - 11:30

סוגיות אמוניות בפרשת השבוע לקראת הימים הנוראים

הרב דוד בגנו

 

12:00 - 13:30

מסכת חגיגה פרק ראשון2

הרב מאיר ברקוביץ

 

12:00 - 13:30

פרשת השבוע / חסידות

הרב רפאל שטרן

 

14:00 - 15:30

תכנית הלכה: הלכות חולה ופיקוח נפש2

הרב דוד בגנו

יום חמישי

08:00 - 09:30

מסכת יומא פרק שמיני3

הרב ד"ר מיכאל אברהם

 

10:00 - 11:30

מסכת ראש השנה - סוגויות3

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

 

10:00 - 11:30

סוגיא הלכתית מפרשת השבוע

הרב מאיר ברקוביץ

 

12:00 - 13:30

מסכת חגיגה פרק ראשון3

הרב מאיר ברקוביץ

 

14:00 - 15:30

סוגיות בענייני תשובה

הרב ד"ר מיכאל אברהם

 

14:00 - 15:30

סליחה ומחילה

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

 

מצ"ב קישורים לתיקיית דפי מקורות  -

 

הרב ד"ר מיכאל אברהם – תיקיית דפי מקורות

 הרב ד"ר יהודה אלטשולר– תיקיית דפי מקורות

 הרב דוד בגנו– תיקיית דפי מקורות

 הרב מאיר ברקוביץ– תיקיית דפי מקורות

 הרב יהודה דהן– תיקיית דפי מקורות

הרב ד"ר איתי ליפשיץ– תיקיית דפי מקורות

 הרב ישראל סמט– תיקיית דפי מקורות

 הרב רפי שטרן– תיקיית דפי מקורות

 הרב נחמיה טיילור– תיקיית דפי מקורות