תשפ"ב סמסטר ב

תכנית שנת הלימודים תשע"ט, המכון הגבוה לתורה

המכון הגבוה לתורה מזמין אותך להירשם לשנה"ל תשפ"ב סמסטר ב

בשעה שהעולם כולו עובר טלטלה, עולם התורה ובתוכו בית מדרשנו, פותח שנת לימודים חדשה - תשפ"ב סמסטר ב. משתתפי התוכנית השנה ייהנו ממגוון רחב של שיעורים, הן בגמרא ובהלכה, הן בתנ"ך מחשבה וחסידות. 

תנאי תכנית תשפ"ב סמסטר ב לסטודנטים -


1.התוכנית מתקיימת בין התאריכים : יום רביעי כ"ט אדר א' (2/3/2022) - יום שישי כ"ה בסיון (24/6/22)
בין השעות 08:00 – 22:00 בלבד.

2. השיעורים יתקיימו במתכונת פרונטלית (שיעורים מקוונים, ראה קישורים למטה)
3. גובה המלגה עבור יחידת לימוד אחת (באורך 90 דק') במשך כל סמסטר א' יעמוד על 500 ₪ ,
ועבור יחידת סדר (באורך 60 דק') 250 ₪ . הזכאות למלגה מחושבת לפי אחוזי הנוכחות של כל שיעור בנפרד (חוץ משעות סדר) ורק במידה והינם מעל 80%.

4. שעות סדר מחייבות כניסה לבית המדרש, במידה והשעות מקוונות (ראה קישור למטה).

5. המלגות יינתנו בסוף סמס' ב' של שנה"ל תשפ"ב. 
6. באחריות הסטודנט לבצע דיווחי כניסה ויציאה במערכת הנוכחות (יתאפשר לתקן שלוש טעויות דיווחבסמסטר בלבד) (לסטודנטים חדשים במכון תועבר סדנה בתחילת הסמסטר - השתתפות בסדנה חובה).

7. הלימוד מוכר  0.5 נ"ז פר שיעור סמסטראלי.
8. המלגה תינתן בהתאם לנתונים שיוזנו בטופס ההרשמה בלבד.

כדי להכנס לבית המדרש הווירטואלי (סדרים) לחץ כאן

כדי להכנס לשיעור לחץ על שם הר"מ בטור השמאלי - 

(דפי מקורות לשיעורים נמצאים בתיקיית הר"מ בתחתית הטבלה)

 

שעה

נושא השיעור

הר"מ

יום ראשון

08:00 - 09:30

מסכת פסחים פרקים א-ב (עיון)

הרב מאיר ברקוביץ

 

10:00 - 11:30

עיון בספר מלכים

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

 

10:00 - 11:30

הקדמות הרמב"ם

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

10:00 - 11:30

סוגיות בפרק ערבי פסחים

הרב צבי וולגלרנטר

 

12:00 - 13:30

ה'פתיחות' של הפרי מגדים לשו"ע אורח חיים

הרב מאיר ברקוביץ

 

12:00 - 13:30

פרק ערבי פסחים בעיון

הרב יהודה דהן

 

14:00 - 15:30

שניים מקרא ואחד תרגום

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

 

14:00 - 15:30

הגותו של הרב סולובייציק

הרב חיים נבון

 

16:00 - 17:30

נושאים נבחרים מתוך אורות הקודש לראי"ה קוק

הרב יהודה דהן

 

18:00 - 19:30

מבט על זוגיות וצמיחה נפשית- סדנא

הרב דניאל ניקריטין

 

19:30 - 21:00

בימ"ד ערב- תורה ופיצה

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

יום שני

08:00 - 09:30

מסכת פסחים פרקים ה-ו (עיון)

הרב מאיר ברקוביץ

 

10:00 - 11:30

"ניצוצות"- סדנת חשיבה מדעית תורנית

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

 

10:00 - 11:30

עיון בפרק שישי, מסכת פסחים

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

 

10:00 - 11:30

מלכות בית דוד- עיונים בספר שמואל, מלכים ודברי הימים

הרב דוד בגנו

 

12:00 - 13:30

ספרות השו"ת

הרב יובל שרלו

 

12:00 - 13:30

תכנית הלכה

הרב דוד בגנו

 

14:00 - 15:30

סוגיות בשמיטת כספים/שמיטת קרקעות

הרב רפאל שטרן

 

16:00 - 17:30

עיון בסיפורי מעשיות של ר' נחמן מברסלב

הרב ישראל סמט

 

16:00 - 17:30

פרקים במורה הנבוכים

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

 

18:00 - 19:30

אמונה במאה ה- 21

הרב חגי לונדין

 

18:00 - 19:30

עשה לך רב- תוכנית הכשרה לרבני קהילות- חלק א'

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

 

19:30 - 21:00

עשה לך רב- תוכנית הכשרה לרבני קהילות- חלק ב'

הרב יהודה דהן

 

19:30 - 21:00

בימ"ד ערב- אגדה ומשמעותה

הרב חגי לונדין

יום שלישי

08:00 - 09:30

מסכת פסחים, פרק מקום שנהגו

הרב רפאל שטרן

 

10:00 - 11:30

"במה אקדם" - הקדמות נבחרות לספרים חשובים

הרב יהודה דהן

 

10:00 - 11:30

סוגיות טהרה וטומאה במסכת פסחים

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

 

12:00 - 13:30

מסכת פסחים פרק י - ערבי פסחים

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

 

12:00 - 13:30

חושן משפט הלכות דיינים

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

 

14:00 - 15:30

הלכה תורה ומדעים מדוייקים

ד"ר דניאל רייפמן

 

16:00 - 17:30

הלכה תורה ומשפט

ד"ר דניאל רייפמן

 

18:00 - 19:30

סוגיות אמוניות בפרשת השבוע

הרב דוד בגנו

 

19:30 - 21:00

בימ"ד ערב- מדרבנן

אסנת ברוורמן-שילה

יום רביעי

08:00 - 09:30

"יהודי בצאתך"

הרב רפאל שטרן

 

10:00 - 11:30

מפגש עם הראי"ה

הרב ישראל סמט

 

12:00 - 13:30

תכנית הלכה

הרב דוד בגנו

12:00 - 13:30

סוגיות בירושלמי בנוגע לפירות שביעית

הרב ד"ר ארי לנדא

 

14:00 - 15:30

עיון בחומש ויקרא

הרב מתניה ידיד

 

16:00 - 17:30

מסילת ישרים

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

18:00 - 19:30

"תורת המדינה" סוגיות הלכתיות מדיניות

הרב ד"ר יהודה זולדן

יום חמישי

08:00 - 09:30

סוגיא הלכתית מפרשת השבוע

הרב מאיר ברקוביץ

 

10:00 - 11:30

פרשת השבוע לאור החסידות

הרב רפאל שטרן

 

10:00 - 11:30

"ניצוצות"- סדנת חשיבה מדעית תורנית

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

 

12:00 - 13:30

ירושלמי – מסכת שביעית

הרב ד"ר איתי ליפשיץ

 

14:00 - 15:30

זכור את יום השבת - עיונים בהלכה

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

 

16:00 - 17:30

תכנית הלכה

הרב דוד בגנו

מצ"ב קישורים לתיקיית דפי מקורות  -

 

הרב ד"ר מיכאל אברהם – תיקיית דפי מקורות

 הרב ד"ר יהודה אלטשולר– תיקיית דפי מקורות

 הרב דוד בגנו– תיקיית דפי מקורות

 הרב מאיר ברקוביץ– תיקיית דפי מקורות

 הרב יהודה דהן– תיקיית דפי מקורות

הרב ד"ר איתי ליפשיץ– תיקיית דפי מקורות

 הרב ישראל סמט– תיקיית דפי מקורות

 הרב רפי שטרן– תיקיית דפי מקורות

 הרב נחמיה טיילור– תיקיית דפי מקורות

ד"ר ירון מוסקוביץ - תיקיית דפי מקורות