האם אפשר להפגש עם אלוקים?

האם אפשר להפגש עם אלוקים?

יונתן כריש
יום ג 14:00-15:30
סי' א

בשיעור נלמד על משמעותה וחשיבותה של הנבואה במקורות היהודיים ונבחן את התאמתה לעולם המחשבה המודרני, לאמות המוסר העכשוויות  ולעולם הטכנולוגי המתפתח.

חזרה לתכנית ראשית>>

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp