תפילה – דווקא בעידן הפוסט-מודרני

תפילה – דווקא בעידן הפוסט-מודרני
הרב עמיאל קינן
יום ה' 12:00
סי' א' וסי' ב'

הכרת הסידור, מ"ברכות השחר" ועד ל"עלינו לשבח" של תפילת ערבית.
ניתוח מפורט של מרכיבי התפילה ונחיצותה, דווקא בעידן הפוסט-מודרני, חסר הרגש והוודאות.

חזרה לתכנית ראשית>>

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp