פרס "והגית בו"

תחרות כתיבה ויצירה של מאמרים תורניים לבני תורה שתורתם אינה אומנותם