הזוכים לשנת תשפ"ב

לקט, שכחה ופאה:

ממון, מצווה, וייעוד

מאת דן נבון

תמוז תשפ"א

"הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות"

עשיית מלאכה בשביעית שלא לשם עבודת הארץ

מאת יעקב יודקוביץ