קבלת החלטות בהלכה

הרב שבתי רפפורט, ראש המכון הגבוה לתורה בבר אילן, מעלה בדבריו את הדרישה מהאדם ל"עשות משפט". הרב מסביר שעשיית המשפט היא עמידה בכללי חשיבה אנושיים מקובלים. הוא מראה שעולם ההלכה רואה אי עמידה בקריטריון זה כרשלנות. לדוגמא, אנו מצפים מאדם שלפניו סיר של תבשיל מותר, בו התערבב תבשיל אסור, לדעת כמה תבשיל של היתר היה בתחילה, אם הוא אינו יודע, אנחנו רואים בזה רשלנות, התבשיל אסור, ולא קובעים את מעמדו ההלכתי על פי כללי הספיקות. לפיכך, מחקר אודות צורת קבלת ההחלטות האנושית הוא חיוני לקביעת ההלכה.

מבוא לקבלת החלטות

מבוא לקבלת החלטות
ס
סקירה קצרה על התיאוריות הבסיסיות בתחום קבלת ההחלטות

קבלת החלטות בהלכה

קבלת החלטות בהלכה
צ
צורת המחשבה המקובלת משליכה על פסיקת ההלכה

נוירו כלכלה

נוירו כלכלה
ת
תחום חדש או אופנה מזדמנת?