ניתנה רשות לרפא, מדוע?

המוות הוא חלק מהחיים. כאשר האדם ממלא את ייעודו, הגיע זמנו להסתלק. לפיכך עולה השאלה, מדוע לטרוח ולרפא חולים?

הרב שבתי רפפורט, ראש המכון הגבוה לתורה בבר אילן, מבחין בין מחלה הנובעת מתהליך ההזדקנות, לבין מחלות שמקורן בפגיעה במערכת הגופנית. הרב מביא מקורות שונים דרכם הוא מראה, שאת המחלות הנובעות מפגיעה יש לרפא. לאדם החולה יש עוד פוטנציאל לעשייה, הוא לא מילא את ייעודו, ועל כן צריך לעשות כמיטב יכולתנו האנושית בכדי שיוכל לממש פוטנציאל זה.

ייעול מערכת החיסון כנגד הסרטן

ייעול מערכת החיסון כנגד הסרטן
פ
פרופ' סיריל כהן, העוסק בהנדסת התגובה החיסונית כנגד סרטן, מדגים ומסביר כיצד ניתן ליעל את מלחמתה של המערכת החיסונית בסרטן.

ניתנה רשות לרפא, מדוע?

ניתנה רשות לרפא, מדוע?
ל
לאדם החולה יש עוד פוטנציאל לעשייה, הוא לא מילא את ייעודו, ועל כן צריך לעשות כמיטב יכולתנו האנושית בכדי שיוכל לממש פוטנציאל זה.