בעיות יומיומיות לאור משפטי גדל

פרופ' דב גבאי, מהמחלקה למדעי המחשב בבר אילן, מביא בדבריו הסתכלות על בעיות יומיומיות לאור משפטי אי השלמות של גדל. הוא טוען, כי בניגוד למתרחש בעולם המתמטיקה, חוסר עקביות, חוסר שלימות והצורך במערכות חזקות בכדי לפתור בעיות במערכות חלשות יותר, אינן מהוות בעיה בכל הנוגע להתנהלות יומיומית, ואפילו מהוות את לחם חוקה של התנהלות זו. התנהלות יומיומית אינה מצריכה עקביות לוגית בין הנתונים המגיעים אל האדם, אלא רק את היכולת לפעול בצורה נכונה בהינתן סתירות אלו. כמו כן, אין זה מפריע להתנהלות אם איננו יודעים האם ניתן להוכיח או להפריך עובדה כזו או אחרת, גם כאן, מעניין אותנו מה יש לעשות. לבסוף, האדם רגיל להשתמש במערכות חזקות בכדי ללמוד על מערכות חלשות, כך לדוגמא כאשר הוא מנתח את אירועי העבר על פי הידוע לו בהווה.

משפט גדל

משפט גדל
פ
פרופסור ארנון אברון,מסביר בדבריו את משפט אי השלמות של גדל ואת השלכותיו

חוסר שלמות בהלכה

חוסר שלמות בהלכה
ה
הרב ד"ר מיכאל אברהם על חשיבותו של הפוסק במערכת ההלכתית

בעיות יומיומיות לאור משפטי גדל

בעיות יומיומיות לאור משפטי גדל
פ
פרופ' דב גבאי מביא בדבריו הסתכלות על בעיות יומיומיות לאור משפטי אי השלמות של גדל