חוסר שלמות בהלכה

הרב ד"ר מיכאל אברהם, ר"מ במכון הגבוה לתורה בבר אילן, מביא בדבריו מספר דוגמאות לפרדוקסים בעולם ההלכה, מקרים בהם נראה שאין דרך להכריע מהו המעשה הנכון. הוא מראה שבכדי להכריע את ההלכה במקרים אלו יש תחילה להבחין בערכים העומדים מאחורי כל אחד מצדדי הדילמה. מציאת ערכים אלו שקולה לשימוש במערכת לוגית חזקה יותר, בדומה לנעשה במשפטי אי השלמות של גדל. לאחר מציאת הערכים, על הפוסק לתת משקל לכל אחד מהשיקולים וכך להגיע לידי הכרעה מעשית. יתר על כן, ניתן לראות כי לערכים אין משקל זהה בכל סיטואציה. בהקשרים שונים, ערכים שונים, יקבלו משקלים שונים. צורת השקלול הגמישה הזו מצביעה על אי השלמות של המערכת ההילכתית, לא ניתן ליישם מערכת הלכתית ללא מערובותו של הפוסק. 

משפט גדל

משפט גדל
פ
פרופסור ארנון אברון,מסביר בדבריו את משפט אי השלמות של גדל ואת השלכותיו

חוסר שלמות בהלכה

חוסר שלמות בהלכה
ה
הרב ד"ר מיכאל אברהם על חשיבותו של הפוסק במערכת ההלכתית

בעיות יומיומיות לאור משפטי גדל

בעיות יומיומיות לאור משפטי גדל
פ
פרופ' דב גבאי מביא בדבריו הסתכלות על בעיות יומיומיות לאור משפטי אי השלמות של גדל