כנס ניצוצות ה- 39 נסתכל באספקלריה המאירה

לראות רחוק זה לראות שקוף

לראות רחוק זה לראות שקוף
ה
הרצאתו של פרופסור דרור פיקסלר

מראה עיניים והלך נפש

מראה עיניים והלך נפש
ה
הרצאתו של הרב שבתי רפפורט

מניצוצות להייטק

מניצוצות להייטק
ת
תרומת ניצוצות לעולם האופטיקה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ראש תכנית ניצוצות, מכון הגבוה לתורה
פרופ' דרור פיקסלר

פרופ' דרור פיקסלר

הפקולטה להנדסה, בר אילן