שיעורים

הרב מאיר ברקוביץ'

הזיו לך - פרשת האזינו
הרב מאיר ברקוביץ'

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא הלכה בפרשת השבוע, פרשת האזינו
הרב מאיר ברקוביץ'

ושם נעלה ונראה ונשתחווה
הרב מאיר ברקוביץ'

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא הלכה בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא
הרב מאיר ברקוביץ'

מגמות ושיקולי פסיקה
הרב מאיר ברקוביץ'

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא הלכה בפרשת השבוע, פרשת כי תצא

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp