סוגיות במסכת חגיגה (1)

מרצה: הרב מאיר ברקוביץ'
תאריך: אלול תשע"ז

היחס בין הלאו לעשה במצוות ראיה

הרב מאיר ברקוביץ'

סוגיות במסכת חגיגה (2)
הרב מאיר ברקוביץ'

ח
חלק מסדרת שיעורים בסוגיות במסכת חגיגה
הרב מאיר ברקוביץ'

סוגיות במסכת חגיגה (1)
הרב מאיר ברקוביץ'

ה
היחס בין הלאו לעשה במצוות ראיה