סוגיות עיוניות בפרק יום הכיפורים - 1

מרצה: הרב מאיר ברקוביץ'
תאריך: אלול תשע"ח

שיעורים בפרק יום הכיפורים

הרב מאיר ברקוביץ'

סוגיות עיוניות בפרק יום הכיפורים - 1
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעורים בפרק יום הכיפורים