הלכות מגילה

מרצה: הרב אהרן כ"ץ
תאריך: תש"ע

שיעור בהלכות קריאת מגילת אסתר

הרב אהרן כ"ץ

הלכות מגילה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בהלכות קריאת מגילת אסתר
הרב רפי שטרן

לך כנוס את כל היהודים
הרב רפי שטרן

ש
שיעור לקראת פורים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

השימוש הנאות בכספי מתנות לאביונים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

י
יעודם של כספי מתנות לאביונים

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp