שיעורים

הרב  ד"ר מיכאל אברהם

גזירת הכתוב
הרב ד"ר מיכאל אברהם

ח
חלק מסדרת שיעורים העוסקת בתפקידו של הדיין
הרב  ד"ר מיכאל אברהם

מהותה שלמצווה
הרב ד"ר מיכאל אברהם

ח
חלק מסדרת שיעורים בתפקידו של הדיין
הרב  ד"ר מיכאל אברהם

סברות הדיין
הרב ד"ר מיכאל אברהם

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא תפקידו של הדיין

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp