שיעורים

הרב מיכאל אברהם

גזירת הכתוב
הרב מיכאל אברהם

ח
חלק מסדרת שיעורים העוסקת בתפקידו של הדיין
הרב מיכאל אברהם

מהותה שלמצווה
הרב מיכאל אברהם

ח
חלק מסדרת שיעורים בתפקידו של הדיין
הרב מיכאל אברהם

סברות הדיין
הרב מיכאל אברהם

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא תפקידו של הדיין

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp