שיעורים

הרב פרופ' דניאל שפרבר

הרהורים באחדים ממנהגי הפסח
הרב פרופ' דניאל שפרבר

ש
שיעור לקראת פסח
הרב פרופ' דניאל שפרבר

ענייני דיומא - ראש השנה
הרב פרופ' דניאל שפרבר

ש
שיעור לקראת ראש השנה
הרב פרופ' דניאל שפרבר

אתגרי הסליחה
הרב פרופ' דניאל שפרבר

ש
שיעור לקראת ימים נוראים
הרב פרופ' דניאל שפרבר

תקיעות השופר בחודש אלול
הרב פרופ' דניאל שפרבר

מ
מקומן של תקיעות השופר בחודש אלול
הרב פרופ' דניאל שפרבר

חזון הרמב"ם, פרשנות חיה
הרב פרופ' דניאל שפרבר

מ
מתוך הכנס השנתי לחזון הרמב"ם, לרגל השקת ספר זרעים, מתוך משנה תורה במהדורת מופת מבוארת בשיתוף מכון התורה והארץ בסימן זרעי חיים.

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp