הרשמה נפתחה לתכנית אלול תש"פ!

בתקופת אלול, בית המדרש מזמין אותך להתכונן לימים הנוראים ולחגי תשרי בלימוד תורה והתרוממות רוחנית.

תכנית לימודים לשנת הלימודים תש"פ!

ניתן כבר עכשיו לראות את התכנית של השיעורים לשנה הבאה! מחכים לכם! הרישום בפועל נותנת ע"י מערכת Inbar, כמו כלל הקורסים באוניברסיטה.