פרס " והגית בו "

מטרת הפרס הינה לעודד בני תורה, גברים ונשים, שתורתם אינה אומנותם, להקדיש מזמנם ומרצם ליצירת עבודות תורניות משמעותיות וזאת תוך כדי מרוץ החיים, המשפחה והקריירה.

בימ"ד פעיל בתקופת הקורונה

לימודי חברותות בבית המדרש מתקיימים דרך ה"זום" של בית המדרש הוירטואלי. כל מי שרשום לשעות חברותא - חובה עליו להכנס לבית המדרש הוירטואלי כחלק מחובת הנוכחות בשעות אלו