פרס " והגית בו "

מטרת הפרס הינה לעודד בני תורה, גברים ונשים, שתורתם אינה אומנותם, להקדיש מזמנם ומרצם ליצירת עבודות תורניות משמעותיות וזאת תוך כדי מרוץ החיים, המשפחה והקריירה.

בית המדרש הוירטואלי

ביהמ"ד הוירטואלי של המכון הגבוה פתוח ללימוד !