רוצה למצוא חברותא?

טופס ידני תלוי בכניסה לבית המדרש

תוכנית והגית

התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים להקדיש 20 שעות שבועיות בלימודים בביהמ"ד. משתתפי התכנית יוכלו לקחת חלק בכל תכניות המכון אך ישתייכו לקבוצה המובילה בביהמ"ד, ובמסגרתה יתקיימו מפגשים ושיעורים בהנחיית הר"מ המלווה. משתתפי התכנית יהיו זכאים למלגה בגובה שכ"ל מלא ובמלגת קיום חודשית.