לוח זמנים אקדמי

יום ראשון ללימודים במכון

יום רביעי, א' אלול תשע"ז

23.8.17

חופשת ראש השנה

מיום רביעי, כ"ט אלול תשע"ז

20.9.17

חידוש הלימודים

יום ראשון, ד' תשרי תשע"ח

צום גדליה (ראה למטה)

24.9.17

סוף זמן אלול-תשרי

יום חמישי, ח' תשרי תשע"ח

28.9.17

יום ראשון ללימודים בסמסטר א'

יום ראשון, ב' חשוון תשע"ח

22.10.17

חופשת חנוכה*

יום ראשון, כ"ט כסלו תשע"ח

17.12.17

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום חמישי, ט' שבט תשע"ח

25.1.18

חופשה בין הסמסטרים

מיום ראשון, י"ב שבט תשע"ח

עד יום שישי, ט"ו אדר תשע"ח

28.1.18-2.3.18 (כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום ראשון, י"ז אדר תשע"ח

4.3.18

חופשת פסח

מיום שני, י' ניסן תשע"ח

עד יום שישי, כ"א ניסן תשע"ח

26.3.18-6.4.18 (כולל)

חידוש הלימודים

יום ראשון, כ"ג ניסן תשע"ח

8.4.18

חופשת יום העצמאות

יום חמישי, ד' אייר תשע"ח

19.4.18

חופשת חג השבועות

מיום ראשון, ו' סיון תשע"ח

עד יום שני, ז' סיון תשע"ח

20.5.18-21.5.18 (כולל)

יום אחרון ללימודים

יום חמישי, ח' תמוז תשע"ח

21.6.18


*בחנוכה
: בשאר הימים בהם מדליקים נרות הלימודים מסתיימים בשעה 16:00
                                                     

ימים נוספים בהם לומדים במכון הגבוה לתורה

צום גדליה, ביום ראשון, ד' תשרי (24.9.17)–, הלימודים מסתיימים בשעה 13:00

צום י' בטבת, יום חמישי, י' טבת (28.12.17) - מתקיימים לימודים במכון הגבוה לתורה עד השעה 13:00

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום רביעי, ג' אייר (18.4.18) מתקיימים לימודים במכון הגבוה לתורה עד השעה 13:00

יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח אייר (13.5.18): מתקיימים לימודים במכון הגבוה לתורה.

יום הסטודנט,  ט.נ. - יום לימודים רגיל במכון הגבוה לתורהלהלן פירוט לפי ימי לימוד מלאים – בית המדרש:       

א' אלול תשע"ז

23.8.17

עד

כ"ח אלול תשע"ז

19.9.17

ד' תשרי תשע"ח

24.9.17

עד

ח' תשרי תשע"ח

28.9.17

ב' חשוון תשע"ח

22.10.17

עד

כ"ו כסלו תשע"ח

14.12.17

ל' כסלו תשע"ח

18.12.17

עד

ט' שבט תשע"ח

25.1.18

י"ז אדר תשע"ח

4.3.18

עד

ט' ניסן תשע"ח

26.3.18

כ"ג ניסן תשע"ח

8.4.18

עד

ג' אייר תשע"ח

18.4.18

ז' אייר תשע"ח

22.4.18

עד

ג' סיון תשע"ח

17.5.18

ח' סיון תשע"ח

22.5.18

עד

ח' תמוז תשע"ח

21.6.18

 

 

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp