אודות

הלימודים בבית המדרש של המכון הגבוה לתורה מורכבים מלימודי הלכה, גמרא, ומחשבת ישראל בצורת לימוד מסורתית וחדשנית כאחד. בית המדרש מדרבן את תלמידיו לחשוב באופן עצמאי ולפתח יצירתיות בהבנת מקורות ההלכה והמחשבה היהודית מתוך ראייתו את עצמו כחלק משושלת העברת התורה.

בית המדרש שואף להעמיד עתודה של אנשים בעלי דעה בכל תחומי המדע והדעת, שהמסורת היהודית משלימה את ידיעותיהם הכלליות ומשמשת נר לרגליהם בדרכים הרבות בהן הם הולכים. עתודה זו תשפיע על החברה הישראלית ביכולתה האינטלקטואלית ובמנהיגותה.

דבר ראש בית המדרש

לכל באי בית המדרש

שלום וברכה,

"טובה חכמה עם נחלה", אמר קהלת. (ז, יא)

"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ", קבעה המשנה (אבות ב)  

והרמב"ם (יסוה"ת, ד, יב) הוסיף וקבע ש: "בזמן שאדם יראה חכמתו של הקב"ה, מוסיף אהבה ותצמא נפשו נפשו לאהבת המקום ברוך הוא" 

מאז היווסדו בשנת תשל"ב שימש המכון הגבוה לתורה אכסניה לכל מי שבא בשערי האוניברסיטה בכדי לרכוש השכלה ומקצוע, אך ידע היטב שלכל אלה יש ערך כפול כאשר הם משתלבים בעולמה של תורה.

לא סתירה יש כאן אלא השלמה. 

לא פער אלא מורכבות.

 לא שפות זרות אלא שתי שפות שעשויות להפרות זו את זו.  

 

היכולת לשלב לימודי תורה בצורה משמעותית במהלך הלימודים האקדמיים בפרט, ואל מול עומס העבודה והחיים בכלל, כרוכה בהבנה עמוקה אודות חשיבות הלימוד ומקומו המרכזי בחיי היום יום על אף חלקו הכמותי הקטן יחסית.

אנו צריכים לשאוף לא רק לקבוע עיתים לתורה אלא להמשיך ולהתפתח מבחינה רוחנית ותורנית ולראות בלימוד, חלק הכרחי ונחוץ מסדר יומנו האינטנסיבי.

המכון הגבוה לתורה, מהווה עבור יושביו, זירה מצויינת להתנסות בשילוב המורכב הזה,

ומעמיד בחזונו בוגר שיראתו קודמת לחכמתו, ושתורתו הולכת ומעמיקה בד בבד עם כל התפתחות אחרת בחייו המשפחתיים והמקצועיים.

 

כתמיד, אתר האינטרנט שלנו, משמש כחלון הראווה לנעשה בבית המדרש. 

השנה יותר מתמיד, בשל מגפת הקורונה שפקדה את העולם, אנו מרחיבים את השימוש בכל האמצעים הדיגיטליים לטובת הגברת לימוד התורה. 

תוכנות הזום, היוטיוב ופלטפורמות נוספות מהוות אמצעי מצויין ללימוד משותף בימים בהם החברותא המסורתית ליד הסטנדר והשולחן איננה אפשרית. 

אנו מזמינים אותך להתרשם באמצעות האתר מהנעשה בין כתלי בית המדרש, אך חשוב מכך - אנו מזמינים אותך לבא ולקחת חלק ולהיות שותף פעיל בלימוד.

לרשות הלומדים עומד צוות אקדמי מגוון של רמי"ם ומורים שהם תלמידי חכמים מעולים מבתי מדרש שונים, לצד צוות מנהלי מקצועי ומסור. 

בבית המדרש לומדים יחד, סטודנטים בכל התארים ומכל המחלקות, לצד גמלאים ששבים לפקוד את בית המדרש אחרי שנות עבודה רבות, וכולם יחד ממשיכים מסורת מפוארת של שקידה על תורה שהיא תורת חיים.

 

ברוכים הבאים!

הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ראש בית המדרש, המכון הגבוה לתורה

אוניברסיטת בר אילן