אודות

הלימודים בבית המדרש של המכון הגבוה לתורה מורכבים מלימודי הלכה, גמרא, ומחשבת ישראל בצורת לימוד מסורתית וחדשנית כאחד. בית המדרש מדרבן את תלמידיו לחשוב באופן עצמאי ולפתח יצירתיות בהבנת מקורות ההלכה והמחשבה היהודית מתוך ראייתו את עצמו כחלק משושלת העברת התורה.

בית המדרש שואף להעמיד עתודה של אנשים בעלי דעה בכל תחומי המדע והדעת, שהמסורת היהודית משלימה את ידיעותיהם הכלליות ומשמשת נר לרגליהם בדרכים הרבות בהן הם הולכים. עתודה זו תשפיע על החברה הישראלית ביכולתה האינטלקטואלית ובמנהיגותה.

דבר נשיא מג"ל

דניאל שפרברהמכון הגבוה לתורה על שני אגפיו, בית המדרש לגברים והמדרשה לנשים, הוקם בכדי לתת מענה לאלה הסטודנטים והסטודנטיות שרצונם עז לייחד מזמנם היקר ללימודים תורניים, לצד לימודיהם האקדמיים.  לצורך זה נוסדה מסגרת זו כבית חם עם אוירה תורנית אשר בה יוכלו ליהנות ממיטב הר"מים, המורים והמרצים, להרחיב ולהעמיק ולהתעלות בדרגות התורה והמידות.

ואולם לא רק בזה מסתפק המכון, ובשנים האחרונות התפתחנו ונפתחנו לצרכי הסביבה והציבור שמחוץ למכון.  במגמה לחזק את השילוב בין תורה ומדע קיימנו כנסים בין-לאומיים בענייני מדעי החי וההלכה, כלכלה מודרנית ומשמעותה ההלכתית וכו'.  פיתחנו קורסים לרבנות מעשית, לדיינות, ולנשים קיימנו מסגרת מיוחדת למשפטניות תורניות, כלומר לאלה הלומדות משפטים גם החומר ההלכתי הנדרש לטוענת רבנית.  במדרשה גם קיימת מסגרת המתיבתא לאלה הרוצות להקדיש זמן מירבי ללימוד תורה, גמרא, הלכה וכו', וקורס למדריכות כלות.

ומעבר לכל זה, לאחרונה פתחנו את שערינו גם לאלה שאין להם רקע בלימודי היהדות ואף אינם שייכים למגזר הדתי.  להם נתנו את האפשרות וההזדמנות ללמוד בתוככי בית המדרש עם חברותות ובנינו להם קורסים מיוחדים לפי רמתם ומידת ידיעתם.  לפרויקט זה קראנו "ראשית", כי להם זוהי ראשית כניסתם לעולמה של תורה.  וראינו ברכה רבה במפעלנו כי ראינו עד כמה צמאונם בא לידי ביטוי במוטיבציה הגבוהה ובהתעניינות העצומה שבלימודיהם.

כאמור לעיל, רצוננו ליצור אוירה נוחה, ביתית, ידידותית ופתוחה.  לשם כך, לאחרונה הוספנו תאים אישיים במדרשה, בכדי שתרגשנה באות המקום שאכן זהו הבית שלהן, וכן חדר מנוחה יפה עם איזור הנקה לרווחתן של תלמידותינו, ובמיוחד אלה האמהות והבאות עם ילדיהן.  שיפצנו את הספרייה, המשמשת מקום לימוד עצמי לתלמידות, ויש בה גם עמדות מחשב העומדות לרשותן.

לתלמידי בית המדרש ישנה ספריה תורנית ענפה, ואיזור עם מחשבים לאלה העוסקים במחקר תורני במסגרת המכון והאוניברסיטה בכלל.

ואם לסכם, נוכל לומר שמצד אחד ברצוננו לתת לתלמידינו ולתלמידותינו מקום משלהם, מקום של תורה ורוחניות ומידות טובות, ומאידך מקום שיקרין על הסביבה, ישפיע על צביון הקמפוס, ויפתח בפני תלמידים שאינם באים מרקע דתי שער לעולמה של תורה.

דניאל שפרבר