תכניות לתואר ראשון

תכנית 'מפעל החבורות'

התכנית מיועדת לתלמידים בתואר ראשון בעלי רקע תורני, שלהם יכולת לימוד עצמי גבוהה. היקף הלימוד הנדרש בתכנית זו עומד על 4 יח"ל לפחות. הלומדים בוחרים נושא ללימוד עצמי, ועליהם להעביר שיעור בנושא בפני חבורת הלימוד שלהם (עד 6 לומדים), בסיוע ראש התכנית. בכל סמסטר יעביר כל אחד מהלומדים 2 – 3 "חבורות" (בהתאם לגודל הקבוצה). חלק ממטרת התכנית היא להכשיר את הלומדים להעברת שיעורים בקהילותיהם, גם לאחר שנות לימודיהם בבית המדרש. ההצטרפות לתכנית מותנית בראיון אישי.
למצטייני התכנית תוענק תוספת למלגה בסך 750 ₪.
בראש התכנית עומד הרב רפי שטרן.

לפרטים נוספים