זכאות לנק' זכות

הלימודים בבית המדרש יוכרו כנק' זכות ללימודי יסוד וללימודים כלליים, לפי הכללים הבאים:

  • מי שלומד 182 נ"ז, כלומר 7 יחידות לימוד במהלך השנה (בחלוקה בין הסמסטרים על פי רצונו) ועמד בדרישות היחידה (נוכחות וכד') - זכאי לפטור מ-4 נ"ז מלימודי יסוד ביהדות ו-1 נ"ז מלימודים כלליים.
  • מי שלומד 364 נ"ז, כלומר 14 יחידות לימוד במהלך השנה (בחלוקה בין הסמסטרים על פי רצונו) ועמד בדרישות היחידה (נוכחות וכד') - זכאי לפטור ממחצית מלימודי יסוד ביהדות וקורס כללי אחד.
  • אישורי הלימודים יונפקו לתלמידים בסוף כל סמסטר.
  • אם התלמיד לא הגיע למכסת השעות הנדרשת, ניתן להשלים את השעות החסרות בשנת הלימודים הבאה.
  • האישורים יועלו ע''י המכון ל''תיק הדיגיטלי'' של הסטודנט. בשלב זה, הדבר לא יבוא לידי ביטוי במערכת האינ-בר באופן שוטף אלא רק בתום התואר, עם הבקשה לסגירת התואר.
  • בד"כ על תלמיד להגיע במהלך התואר (ללא פטורים), ל-10 נ"ז (5 קורסים) לימודי יסוד ו-4 נ"ז (2 קורסים) לימודים כלליים (על התלמיד לבדוק את מחויבויותיו מול המחלקה בה הוא לומד).

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp