חוברת תכנית ביהמ"ד תש"פ

להורדת חוברת תכנית ביהמ"ד תש"פ תלחץ כאן.