מלגות

תכנית הלימודים והמלגות - תשע"ט

השיעורים בבית המדרש מתקיימים במהלך היום במקביל לשעות הלימוד באוניברסיטה, וזאת על מנת לאפשר גיוון וגמישות מקסימלית.

ניתן לבחור להשתבץ ליחידת לימוד- בנושא גמרא / הלכה בעיון (לקראת סמיכה לרבנות) או שיעורים בנושאים שונים, כאשר כל יחידת לימוד כזאת תיארך 90 דק' (שעתיים אקדמיות).

כמו כן, ניתן להשתבץ ליחידת סדר עצמאית- כאשר יהיה ניתן להירשם ליחידת סדר שתתחיל כל רבע שעה בין השעות 20:00-08:00 (פרט לתוכנית אלול שניתם להרשם ליחדות סדר בין השעות 8:00 עד 16:00), ובלבד שהלימוד במסגרת זו יארך 60 דק' ברצף לכל הפחות. אין לימוד סדר בין השעות 13:30 - 13:45 (ולכן חובה לסיים סדר ב-13:30 ולהתחיל את הסדר הבא ב13:45)

סכומי המלגות אינם סופיים וניתנת לשינויים.

א. כללי:

 1. תנאי בסיסי לקבלת מלגה הינו היות התלמיד רשום כסטודנט מן המניין באוניברסיטת בר-אילן בלימודים לקראת תואר או תעודה,[1] בשנה בה הוא לומד במכון (רישום לסמסטר אלול מחייב לימודים בפועל באוניברסיטה בשנה העוקבת).
 2. השתתפות בשתי יחידות שבועיות ומעלה במשך סמסטר, תזכה במלגה.
 3. תשלום המלגה הינו על פי אחוזי נוכחות בפועל בכל יחידת לימוד (מינימום 80%).
 4. מועדי תשלום המלגות: אלול + סמסטר א – כחודש לאחר תום סמסטר א, סמסטר ב – כחודש לאחר תום הסמסטר.
 5. המלגה תינתן גם לתלמיד שזכאי למלגת לימודים ממקור אחר (באחריות התלמיד לעדכן בעת הרישום את צוות המשרד על כך)

ב. מסלולי המלגות:

 1. במהלך השנה, המלגה עבור יחידת שעור אחת (90 דק'), תעמוד על 500 ש"ח לסמסטר[1] (בתכנית אלול, 150 ₪[2])
 2. המלגה עבור כל שעת סדר, תחושב לפי שעה (60 דק') ולא כשעה אקדמית (45 דק') ותעמוד ע"ס 250 ₪ לסמסטר.[3]  יחידת סדר מחושבת כמקשה אחת לאורך הסמסטר.
 3. נוכחות מלאה של ארבע יחידות ביום, חמישה ימים בשבוע, במסגרת תכנית אלול, תגדיל את המלגה במהלך השנה בשיעור של 25%(התוספת תינתן רק למי שישלים את שנת לימודיו במכון). לא תקף לתלמידים הלומדים בתכנית הנדסה.
 4. ניתן לקבל מלגה עבור 8 יחידות שבועיות לכל היותר קרי עד 10,000 ₪ לשנה. מלבד מלגת תכנית משה"ח. 
 5. תלמיד שיבחר להשתתף ב-10 יחידות שבועיות ומעלה, ויעמוד בכל הדרישות של יחידות אלו, יוכל להירשם לתכנית משרד החינוך. תלמידים בתכנית זו יהיו זכאים לקבלת מלגה ע"ס של 500 ₪ לסמסטר על כל יחידה (עבור 8 יחידות ראשונות) + מענק שנתי של 2,500 ₪ (עבור לימוד של 2 יחידות נוספות. למסיימים שנת לימודים בתכנית מלאה) + מלגת קיום חודשית. לפרטים מלאים אודות תכנית זו.

         [1] תלמידים שמקבלים קנס בשל פריסת יתר של התואר, יגישו בקשה מיוחדת לוועדת חריגים
         [2] מינימום יחידות לקבלת מלגה עומד על 2 יח"ל.
         [3] תלמיד שיהיה נוכח בתקופת אלול באופן חלקי, יקבל את החלק היחסי של המלגה.
         [4] מינימום סדרים לקבלת מלגה עומד על 4 שעות.

ג. תכניות מיוחדות:

 1. 'מפעל החבורות' - התכנית מיועדת לתלמידים שלומדים 4 יח"ל ומעלה ומעוניינים לקחת חלק בתכנית בה יהיה עליהם להכין שעור ולהעבירו בפני חבריהם בבית המדרש. בתהליך ההכנה וההרצאה זוכה כל תלמיד לליווי אישי. התכנית מיועדת בעיקר לתלמידי תואר ראשון.

   מצטייני התכנית יזכו למלגה נוספת על סך של 750 ₪ בשנה.

  1. תכנית ראשית - התכנית מיועדת לסטודנטים חסרי רקע תורני. משתתפי התכנית הלומדים בהיקף של 4 יח"ל יזכו במלגה שנתית ע"ס 5,000 ₪

  2. תכנית מחקר ויצירה: התכנית מיועדת לתלמידים שלומדים 6 יח"ל ומעלה, ומעוניינים להשתתף בכתיבה ומחקר תורני. תלמידים שיבחרו בתכנית יוכלו לזכות בתוספת מלגה של עד 2,500 ₪ לשנה, בהתאם להחלטת ועדה בראשות ראש ביהמ"ד(בתכנית זו תינתן עדיפות לתלמידי תואר שני).

  3. תכנית לתלמידי הנדסה שנה א': השתתפות ב 4 יח"ל בכל סמסטר מזכה במלגה בגובה שכ"ל שנתי.

  4. מלגת דוקטורנטים תינתן לבעלי תואר שלישי עם רקע ישיבתי שיעמדו בתנאים הבאים:
   א. יימצאו בעלי רקע ושאיפות שהולמות את יעדי ביהמ"ד.
   ב. כל דוקטורנט יוכל לבחור באחד מהמסלולים הבאים:

   מסלול א לתלמידי STEM:
   א. לימודים בביהמ"ד בהיקף של 10 יח"ל.
   ב. כתיבה תורנית (פרסום בבמות תורניות), סיוע בתכניות בית המדרש (ראשית, 'שאלות פתוחות', חד שנתית ועוד) ובהדרכת חבורות לימוד בביהמ"ד.

   מסלול ב לתלמידי שאר הפקולטות:
   א. לימודים בביהמ"ד בהיקף של 14 יח"ל.
   ב.כתיבה תורנית (פרסום בבמות תורניות), סיוע בתכניות בית המדרש (ראשית, 'שאלות פתוחות', חד שנתית ועוד) ובהדרכת חבורות לימוד בביהמ"ד.

   גובה המלגה יעמוד על סך של עד  30,000 ₪ לשנה, בהתאם לאיכות היצירה ורמת העשייה בביהמ"ד. דוקטורנט בעל משפחה יוכל לקבל מלגת קיום שנתית ע"ס 3,000 ₪ מעבר למלגת הלמודים המוצעת. בראש תכנית הדוקטורנטים יעמוד ראש ביהמ"ד. 

  5. מלגות קרן גרין – תלמידים מצטיינים בתואר ראשון, המשלבים עשייה חברתית במסגרת לימודיהם, זכאים להגיש בקשה לוועדת המלגות של קרן גרין. המלגה מוענקת לעד שלש שנות הלימודים במסגרת התואר והיא מלווה בבקרה על עמידה בתנאי המלגה. לפרטים נוספים>>
   להגשת מועמדות למלגת קרן גרין>>

  6. מלגות לתלמידים בעלי צרכים -מתוך הכרה שחלק מהלומדים בבית המדרש הינם בתחילת דרכם וזקוקים לסיוע כלכלי, קיימת בבית המדרש מערכת מלגות המיועדות לעזרה כלכלית למי שזקוק לכך. חלוקת המלגות נעשית על פי בחינת מצבו של התלמיד ומידת הצורך שלו במלגה. מבקשי המלגה יתבקשו לענות על שאלון ובו התייחסות למצבם הכלכלי. וועדת המלגות תשקול כל מקרה לגופו בהתאם לצורך ובהתאם ליכולות. חלוקת המלגות תתבצע פעמיים בשנה, ובתנאי שמבקש המלגה יעמוד בסף לימודים נדרש. לפרטים נוספים>>
   להגשת מועמדות למלגת סיוע כלכלי>>