לימודים בבית המדרש

בית המדרש שואף להעמיד עתודה של אנשים בעלי דעה בכל תחומי החיים שלימוד תורה ויראת שמים הוא נר לרגליהם בדרכים הרבות בהן הם הולכים. עתודה זו תשפיע הן על הקהילות שבהן הם גרים והן על החברה הישראלית בכללותה,  באהבת התורה ובאהבת ארץ ישראל שלה, ביכולתה האינטלקטואלית ובמנהיגותה. בית המדרש בהיותו נטוע בתוך האוניברסיטה יהיה אבן שואבת לכל סטודנט החפץ ללמוד תורה ויציע לשם כך מגוון רחב של תכניות ותכנים.

תכנית הלימודים

בית המדרש פועל לפי תכנית של יחידות לימוד, כל יחידה בת שעתיים אקדמיות, והיא מתקיימת פעם בשבוע (כדוגמת הקורסים האקדמיים באוניברסיטה). בכל יחידת זמן, ניתן לבחור באחת מ-3 אפשרויות:

  •  שיעור בגמרא/הלכה בעיון (גם לקראת מבחני ההלכה של הרבנות הראשית למעוניינים).
  • שיעורים מיוחדים
  • יחידת לימוד עצמאית – "סדר".

השיעורים יהיו בהתאם למוצע במערכות השעות של אותה תקופה (בכל משבצת יש יחידה ובה נושא היחידה והרב שמלמד).

היחידות תתקיימנה במקביל ללוח הזמנים של האוניברסיטה. בכל יום יינתנו חמש יחידות (בשעות 8:00, 10:00, 12:00, 14:00). כך יוכל כל מי שיש לו "חלון" שבועי במערכת האקדמית שלו, להשתתף בשיעור או ב"סדר" לימוד עצמי. היחידה שבין השעות 16:00-18:00 תהיה פתוחה בימים ב' ו-ד' ואך ורק ללומדים בבית מדרש ערב של אותם ימים.

בשנת תשע"ח עוסקות יחידות הגמרא בעיון בנושאים שונים מתוך מסכת בבא מציעא (ריבית, ספיקות, שכירות פועלים, אבדה ומציאה, שומרים ועוד).

יחידות ההלכה עוסקות בהלכות איסור והיתר, הלכות שבת, והלכות חופה וקידושין.  היחידות בנושאים הכלליים עוסקות בלימוד חסידות, תנ"ך, מחשבה, מחשבת ההלכה, נושאים הלכתיים אקטואליים ועוד.

הרישום נעשה לכל יחידה בנפרד.

אין דרישת מינימום של יחידות שבועיות, גם סטודנט שיכול לפנות מזמנו רק יחידה אחת (שעה וחצי) בשבוע יוכל להירשם, ללמוד ולקבל מלגה.

השיעורים פרוסים על פני כל השבוע, וכל סטודנט יכול לבחור לו את היחידות שמעניינות אותו ושמתאימות ללוח הזמנים האקדמי שלו.

  • הלימודים במכון מקנים פטור מלימודי יסוד ומקורסים כלליים באוניברסיטה, אם הסטודנט עומד בדרישות.

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp