דבר ראש המכון, הרב ד"ר יהודה אלטשולר

דבר ראש המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר-אילן
הרב יהודה אלטשולר
בחדש אלול בשנת תשל"ב נוסד באוניבסיטת בר-אילן המכון הגבוה לתורה. 
 
האוניברסיטה הצעירה החלה את דרכה לא מכבר, וכחלק מהחזון של מייסדיה נפתח המכון שאת צעדיו הראשונים עשה במכינה בגבעת שמואל, ולאחר מכן עבר למשכן הקבע בליבו של הקמפוס.
זכתה האוניברסיטה, ואנו במכון הגבוה לתורה,משלימים בשנה הבאה יובל שנים של לימוד תורה.
יובל שנים בהם צמחו בבית המדרש מאות ואלפי בוגרים שבמהלך שנות לימודיהם השכילו לשלב בין תורה ודרך ארץ, חכמה ונחלה.
יובל שנים של עשיה מתמדת למען העמדה של אנשים שעשייתם נטועה באקדמיה, בכלכלה, במערכות הבטחון, ההתישבות, המשפט והחינוך, ופירותיהם ניכרים בכל אתר ואתר.
  "בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו".
 היובל הוא זמן מצוין לסיכום ולהתבוננות ואף לאיסוף של זכרונות ורקימת קשרים שנפרמו במהלך השנים.
לקראת שנת היובל אנו מציעים לכם, בוגרים יקרים, לשוב ולהיזכר בשנים שעברו עליכם בין כותלי בית המדרש, לשוב ולהיזכר באתגר העצום של שילוב התורה במערכות חייכם 
ולחדש קשרים שהתרופפו עם ראשי בית המדרש לדורותיהם - הרב שלמה דיכובסקי, הרב משה רזיאל, הרב אהרן כ"ץ, והרב שבתי רפפורט, ועם סגל הרמי"ם הותיק והמתחדש.
לשם כך גייסנו את גב' הדסה חיימוביץ, להקמת ארגון בוגרים שמטרתו הידוק וחידוש הקשר בין הבוגרים השונים, ובין הבוגרים למכון.
אני מברך אתכם ואותנו שהאכסניה המבורכת של המכון תמשיך ותעשה פירות 
לאורך ימים ושנים מתוך שותפות אמיצה של כל חובשי בית המדרש בעבר בהווה ובעז"ה גם בעתיד לאורך ימים ושנים.
הרב ד"ר יהודה אלטשולר
ראש בית המדרש  - המכון הגבוה לתורה, אונ' בר אילן
0526071627

לפרטים נוספים מצוות המשרד

 בוואטס אפ:    

בטלפון: 03-5318479
            03-5318659

או במייל: biu.magal@biu.ac.il