מפעל החבורות

במסגרת מפעל החבורות מתכנסות קבוצות קטנות של לומדים. בכל קבוצה ישנו סבב של העברת חבורות בין כל אחד מהלומדים, כל אחד בתורו. מטרת המפעל היא לעודד לימוד של יצירה וחידוש וצבירת ניסיון של העברת שיעורים. הכנת החבורות נעשית בהנחיית הרב שטרן ובסיוע הן מצד התוכן והן מצד הצורה על פי המתבקש.

מרכז ומנחה: הרב רפאל שטרן

  • המפעל מיועד ללומדים שיש להם בסיס של יכולת למידה עצמית ומותנה בראיון אישי אצלו.
  • השתתפות במפעל החבורות נחשבת כהשתתפות בשיעורים (ופוטרת משיעורים אחרים).
  • המשתתפים במפעל החבורות זכאים לקבלת מילגה נוספת

להרשמה צור קשר עם הרב רפאל שטרן: sternr111@gmail.com

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp