למען הקהילה

"ברוחב דעת" (שומעים חופשיים וגמלאים), וכולל יום ו'

בית המדרש פתוח בפני כל אדם שחשקה נפשו בתורה ומעוניין ללמוד בבית המדרש. בנוסף, מוצעות מסגרות לימוד לשומעים חופשיים כמקובל באוניברסיטה. בחופשות הסמסטר מוצעות מסגרות לימוד ייחודיות בעלות נושאים מוגדרים המתפרסמים בנפרד.
בימי שישי מופעלת תכנית לימוד (כולל יום ו') בראשותו של הרב ד"ר צחי הרשקוביץ ובהשתתפותם של מרצים אורחים.

לפרטים נוספים והרשמה 

תכנית חד שנתית – לסטודנטים מארה"ב Israel Experience

התכנית החד שנתית מיועדת לסטודנטים אמריקאים הלומדים שנה אחת בבר אילן ובמכון הגבוה לתורה. משתתפי התכנית זוכים לשיעורים ייעודיים, ובמידת האפשר משולבים בבית המדרש בלימוד בחברותות.
לתלמידי בית המדרש דוברי אנגלית עומדת האפשרות לשמש כמדריכים וכחברותות לבני התכנית בהתאם לצרכים ולעמידה בתנאי התכנית.
בראש התכנית עומד הרב ארי קאהן.

נשמה - לדוברי צרפתית

תכנית נשמה מיועדת לסטודנטים דוברי צרפתית. הסטודנטים לומדים במכון בימים ראשון ושלישי בשעות הערב, ואף נהנים משבתות משותפות בקמפוס ומחוצה לו. משתתפי התכנית משולבים גם בבית המדרש בחברותות בהתאם ליכולתיהם, וזכאים למלגות בהתאם להיקף שעות הלימוד.
בראש התכנית עומד הרב גבריאל קריאף.

English beit midrash program

תכנית ייחודית לדוברי אנגלית.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לראש התכנית:
Rav tzvi Wohlgelernter
054-9548839
Tzviw08@gmail.com

לצפייה בתכנית