הצעה לסדר

ספר יונה

הצעה לסדר לשיעור של הרב סמט
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת יחידת מבוא 

ספר יונה

הצעה לסדר לשיעור של הרב סמט
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת פרק א 

ספר יונה

הצעה לסדר לשיעור של הרב סמט
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת פרק ב 

ספר יונה

הצעה לסדר לשיעור של הרב סמט
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת פרק ג 

ספר יונה

הצעה לסדר לשיעור של הרב סמט
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת פרק ד סיכום 

חצי שיעור (א)

הצעה לסדר לשיעור של הרב מאיר ברקוביץ'
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת הקדמה והגדרות 

חצי שיעור (ב)

הצעה לסדר לשיעור של הרב מאיר ברקוביץ'
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת חצי שיעור ב 

חצי שיעור (ג)

הצעה לסדר לשיעור של הרב מאיר ברקוביץ'
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת חצי שיעור ג 

חצי שיעור (ד)

הצעה לסדר לשיעור של הרב מאיר ברקוביץ'
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת חצי שיעור ד 

חצי שיעור (ה)

הצעה לסדר לשיעור של הרב מאיר ברקוביץ'
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת חצי שיעור ה 

חצי שיעור (ו) סיכום

הצעה לסדר לשיעור של הרב מאיר ברקוביץ'
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת חצי שיעור ו סיכום 

עיון במפרשי הפרשה - פרשת כי תצא

הצעה לסדר לשיעור של הרב נחמיה טיילור
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת פרשת כי תצא 

עיון במפרשי הפרשה - פרשת שופטים

הצעה לסדר לשיעור של הרב נחמיה טיילור
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת פרשת שופטים 

מבוא

הצעה לסדר לשיעור של הרב מיכאל אברהם
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת המבוא 

שיעור מס' 1 - יסודות הלכות צדקה

הצעה לסדר לשיעור של הרב מיכאל אברהם
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת שיעור מס' 1 

הנחייה לשיעור מס' 2 - מעלת הצדקה

הצעה לסדר לשיעור של הרב מיכאל אברהם
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת הנחייה לשיעור מס' 2 

שיעור מס' 2 - חובתו של עני לתת צדקה

הצעה לסדר לשיעור של הרב מיכאל אברהם
להורדת יחידת סדר, לחצו על הלינק

להורדת שיעור מס' 2