הנחיות לרישום קורסים תשפ"ד

הנחיות לרישום קורסים

1. סטודנט רשאי להירשם רק ליחידות הלימוד הפתוחות עבורו לרישום באינבר.
2. זכאות למלגה הינה עבור רישום למינימום 3 יחידות לימוד או 6 סדרים (סה"כ 6 שעות שבועיות), ולא ליותר מ- 8 יחידות לימוד או 16 סדרים (סה"כ 16 שעות שבועיות).
3. רישום לקורס מקוון אינו משתתף בצבירה לשעות המינימום הנדרשות לצורך זכאות למלגה.
4. רישום לתוכנית הישיבתית- נדרש רישום ל- 4 יח' חברותא ייעודיות לתוכנית זו, בימי א' בין 08:00-12:00 + רישום לשיעור בימי א' בין 12:00-14:00.
5. רישום לתוכנית משרד החינוך- נדרש להירשם ל- 10 יחידות לימוד (20 שעות שבועיות).
6. רישום לבית מדרש לחיים (תוכנית השטעטל)- נדרש רישום ל- 4 יח' חברותא ייעודיות לתוכנית זו.
7. כל יחידת לימוד (90 דק') = 0.5 נ"ז לסמסטר. כל יחידת סדר (60 דק') = 0.25 נ"ז לסמסטר. קורס מקוון = 1 נ"ז לסמסטר.
8. רישום לבתי מדרש ערב- זכאות לנ"ז עבור בית מדרש ערב תינתן רק עבור יחידת לימוד אחת מתוך בתימ"ד ערב. אין זכאות למלגה בגין לימוד בית מדרש ערב.
9. רישום ליחידות "ניצוצות" ו- "עשה לך רב" יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהרב שבתי רפפורט ו/או מראש ביהמ"ד- הרב ד"ר יהודה אלטשולר.
10. סטודנטים בתוכנית ראשית- נדרשים להירשם ל- 4 יחידות לימוד (8 שעות בשבוע), בהתאם לאפשרויות הבאות:
• מסלול רגיל: 4 יח"ל המפוזרות במהלך השבוע.
• מסלול יום א': 3 יח"ל ברצף בימי א' בין השעות 16:00-22:00 + 1 יח"ל במהלך השבוע.
• מסלול יום ב': 3 יח"ל ברצף בימי ב' בין השעות 16:00-22:00 + 1 יח"ל במהלך השבוע.
11. סטודנטים בתוכנית ראשית רשאים להירשם ל- 2 יח' סדר בלבד.
12. סטודנטים בתוכנית ראשית המבקשים להירשם ליחידת לימוד שלא במסגרת מערכת ראשית, מתבקשים לפנות לרב סמט במייל: israel.samet@biu.ac.il ולבקש את אישורו בכתב לרישום. לאחר קבלת האישור, יש לפנות לאפרת לביצוע הרישום.
בהצלחה!