הנחיות תכנית משה"ח

סטודנט יקר,

אנו שמחים שבחרת ללמוד במכון הגבוה לתורה, ולהצטרף לתכנית משרד החינוך- תשפ"ג.

להלן מס' דגשים והנחיות לתכנית:

 1. על מנת להירשם לתכנית משה"ח- עליך להיות רשום למסלול לימודים אקדמי מלא (לפחות 80%) באוניברסיטה ולהירשם ל- 20 שעות לימוד (שעות מלאות) במכון הגבוה לתורה(בית מדרש/מדרשה).
 2. יש להציג אישור חתום ע"י מדור תל"מ/שכ"ל על היקף מסלול הלימודים שלך באוניברסיטה.
 3. לימודים במכינה קדם אקדמית אינם מוכרים לצורך רישום לתכנית משה"ח.
 4. לזכאות למלגה, נדרשת נוכחות חודשית של 80% לפחות, ביחידות אליהן נרשמת. עם זאת, תשלום המלגה הינו על פי אחוז הנוכחות בפועל (בין 80%-100%).
 5. עם הרשמתך לתכנית, עליך להעביר צילום ת"ז למזכירות המכון, ולחתום על טופס הצהרה זה.
 6. אסור בשום פנים ואופן להירשם רישום כפול ליחידות לימוד במג"ל במקביל לשעות הלימוד שלך באוניברסיטה, גם אם אין חובת נוכחות באותו קורס אקדמי.
 7. כל יציאה מהבניין (גם לשנייה) מחייבת החתמת יציאה בשעון הנוכחות, והחתמת כניסה בחזרתך לבניין.
 8. תלמיד בתכנית זו, אינו יכול לתקן דיווחי יציאה ששכח להחתים, ולא יקבל תשלום עבור אותו יום ששכח להחתים יציאה.
 9. במצב חוזר של חוסר החתמת יציאה, הסטודנט ייפלט מתכנית זו ולא יהיה זכאי לקבלת המלגה.
 10. סטודנט שאינו מחויב להימצא בשיעור או סדר, קרי אין לו שיעורים/סדרים אליהם הוא משובץ, נדרש להחתים יציאה ובכך לא ייכלל ברשימת המדווחים לביקורת.
 11. חובה על כל סטודנט הלומד בתכנית זו להיות זמין טלפונית בעת שהותו בבניין המכון/המדרשה, אנא עדכנו את צוות המכון/המדרשה באם חל שינוי במספר הטלפון שלכם.
 12. עם רישומך לתכנית, תצורף לקבוצת ווטס-אפ ייעודית, בה תישלח הודעה בזמן ביקורת.
 13. בעת ביקורת משה"ח, עליך להתייצב במהירות האפשרית במזכירות המכון/המדרשה עם תעודה מזהה ולוודא שמסמנים אותך ברשימת התלמידים הנוכחים.
 14. במהלך השנה, יבוצעו מס' ביקורות דמה פנימיות, סטודנט שיימצא חתום כניסה במהלך ביקורות אלו ובכלל ולא יהיה נוכח בבניין בניגוד להנחיות, תישלל ממנו המלגה רטרואקטיבית והוא יודח מתכנית משרד החינוך.

 

אנא הקפידו על הנחיות אלה. אי עמידה בנהלים עלולה לסכן את כלל תמיכת המוסד ולמנוע מתן מלגה. ובמידת הצורך אף עלולה לגרור החזר רטרואקטיבי של מלגה שניתנה. לסטודנט.

*כל הנאמר מתייחס למלגת משרד החינוך בלבד ואין קשר למלגת שכר הלימוד באם הנך זכאי.

הורדת טופס הסכמה לתנאים אילו לחץ כאן


ליצירת קשר

 בוואטס אפ:    

בטלפון: 03-5318479
            03-5318659

או במייל: biu.magal@biu.ac.il