תכניות לימוד

תכנית אלול

בית המדרש פותח את שעריו בתכנית אלול עוד לפני שנת הלימודים האקדמית, ומציע ללומדיו מסגרת לימודית בעלת תכנים עשירים וייחודיים לקראת הימים הנוראים (ז' אלול – ח' תשרי). במהלך החודש יתקיימו גם ימי עיון מיוחדים שיוקדשו לתכני הימים הנוראים והחגים. מידע על המלגות בתכנית זו ניתן לראות בדף המלגות.

"והגית"- תכנית ישיבתית

התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים להקדיש 20 שעות שבועיות בלימודים בביהמ"ד. משתתפי התכנית יוכלו לקחת חלק בכל תכניות המכון אך ישתייכו לקבוצה המובילה בביהמ"ד, ובמסגרתה יתקיימו מפגשים ושיעורים בהנחיית הר"מ המלווה. משתתפי התכנית יהיו זכאים למלגה בגובה שכ"ל מלא ובמלגת קיום חודשית.

קביעת עיתים

התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי רקע ישיבתי או לכאלה המעוניינים בלימוד מתוגבר. משתתפי התכנית מתחייבים בלימודים בבית המדרש בהיקף של עד 8 יח"ל שבועיות (ולא פחות מ- 2 יח"ל). הלימוד יהיה מורכב מהשתתפות בשיעורים ומלימוד עצמי בסדרי הלימוד. בתאום עם הר"מ המלווה, ניתן לשלב בין מגוון השיעורים המוצעים בבית המדרש ולימוד עצמי בהתאם ליכולת התלמיד.

תכנית הלכה

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי רקע ישיבתי המעוניינים לגשת למבחני ההסמכה של הרה"ר לישראל, ולסטודנטים המעוניינים להעמיק בלימודי הלכה עיוניים. בתכנית זו מחוייב כל לומד בהיקף של 4 – 8 יח"ל. התכנית מחייבת השתתפות מלאה בשיעורי התכנית.
מסיימי תכנית ההלכה יוכלו להירשם לתכנית להכשרת רבני קהילות – 'עשה לך רב'.
בראש התכנית עומד הרב נחמיה טיילור.

תכנית 'ראשית' ע"ש נורמן וג'והן שטרנטל

התכנית מיועדת לסטודנטים מכל התארים, בוגרי החינוך הממלכתי בלבד, המעוניינים לשלב בלימודיהם האקדמיים שיח יהודי מאתגר ומרתק. התכנית מחייבת לימוד בהיקף של 4 יח"ל והיא כוללת שיעורים בקבוצות לימוד קטנות וחברותות עם לומדי בית המדרש. המשתתפים נפגשים עם עולם עשיר של ידע יהודי, הכרת ארון הספרים היהודי והכרת אורח החיים היהודי.
מתקיימות שתי תכניות: לסטודנטים בתואר ראשון, ולסטודנטים בתארים מתקדמים. הלימודים בתכנית מוכרים לחובת לימודי היסוד באוניברסיטה.
בראש התכנית עומד הרב ישראל סמט: 052-6071647.

לפרטים נוספים והרשמה 

הצעה לסדר

יחידות לימוד מובנות ללימוד עצמי בסדרים. תוכן היחידות והיקפן מותאם לאורך הסמסטר על מנת לאפשר לכל לומד להקיף יחידת ידע שלמה.
להלן נושאי היחידות ושמות הרמי"ם שאחראים על כל יחידה:
הרב מאיר ברקוביץ – 'חצי שעור' (יחידה למדנית);
הרב רפאל שטרן – הלכות ברכות, 'פת הבאה בכסנין' (יחידה הלכתית);
הרב ישראל סמט – באלול: ספר יונה, סמסטר א': ספר יהושע;
הרב ד"ר מיכאל אברהם – הלכות צדקה (הלכתי-למדני);
הרב נחמיה טיילור – מפרשי הפרשה (עיון ברש"י ובמפרשי התורה);
הרב ד"ר איתי ליפשיץ – הקדמות הרמב"ם לתושבע"פ.

לינק ליחידות הסדר לעיון והורדה 

תכנית 'שאלות פותחות'

התכנית מיועדת לכלל לומדי ביהמ"ד, והיא מציעה לכל לומד ליטול חלק בשיעורים שעוסקים במפגש שבין התורה למדע ולחיים. התכנית תעסוק בתחומי ממשק של תורה ואקדמיה (מדעים מדוייקים – הנדסה, יהדות ורוח, משפטים, מדעי החברה).
בראש התכנית עומד הרב ד"ר דניאל רייפמן.