תכניות לימוד

תכנית 'ראשית' ע"ש נורמן וג'והן שטרנטל

התכנית מיועדת לתלמידים מכל התארים, בוגרי החינוך הממלכתי המעוניינים לשלב בלימודיהם האקדמיים שיח יהודי מאתגר ומרתק. התכנית בהיקף של 4 יח"ל (מינימום) והיא כוללת שיעורים בקבוצות לימוד קטנות וחברותות עם לומדי בית המדרש. המשתתפים נפגשים עם עולם עשיר של ידע יהודי, הכרת ארון הספרים היהודי והכרת אורח החיים היהודי.
ישנם שני מסלולים: לתלמידי תואר ראשון, ולתלמידי תארים מתקדמים. הלימודים בתכנית מוכרים כנק' זכות בלימודי היסוד באוניברסיטה.
בראש התכנית עומד הרב ישראל סמט.

לפרטים נוספים והרשמה 

קביעת עיתים

התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי רקע ישיבתי או לכאלה המעוניינים בלימוד מתוגבר. משתתפי התכנית מתחייבים בלימודים בבית המדרש בהיקף של עד 8 יח"ל שבועיות. הלימוד יהיה מורכב מהשתתפות בשיעורים ומלימוד עצמי ב"סדרים" בבית המדרש. בתאום עם הר"מ, המלווה, ניתן יהיה לשלב בין מגוון השיעורים המוצעים בבית המדרש, תכנית 'הצעה לסדר' (להלן), ולימוד עצמי בהתאם ליכולת התלמיד.

לפרטים והרשמה 

הצעה לסדר

יחידות לימוד מובנות ללימוד עצמי בסדרים. תוכן היחידות והיקפן מותאם לאורך הסמסטר על מנת לאפשר לכל לומד להקיף יחידת ידע שלמה.
להלן נושאי היחידות ושמות הרמי"ם שאחראים על כל יחידה:
הרב מאיר ברקוביץ – 'חצי שעור' (יחידה למדנית);
הרב רפאל שטרן – הלכות ברכות, 'פת הבאה בכסנין' (יחידה הלכתית);
הרב ישראל סמט – באלול: ספר יונה, סמסטר א': ספר יהושע;
הרב ד"ר מיכאל אברהם – הלכות צדקה (הלכתי-למדני);
הרב נחמיה טיילור – מפרשי הפרשה (עיון ברש"י ובמפרשי התורה);
הרב ד"ר איתי ליפשיץ – הקדמות הרמב"ם לתושבע"פ.

לינק ליחידות הסדר לעיון והורדה 

תכנית הלכה

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי רקע ישיבתי המעוניינים לגשת למבחני ההסמכה של הרה"ר לישראל, ולתלמידים שמעוניינים להעמיק בלימודי הלכה עיוניים. בתכנית זו מחוייב כל לומד בהיקף של 4 – 8 יח"ל. התכנית מחייבת השתתפות מלאה בשיעורים ובסדרי הלימוד.
מסיימי תכנית ההלכה יוכלו להרשם לתכנית להכשרת רבני קהילות – 'עשה לך רב'.
בראש התכנית עומד הרב נחמיה טיילור.

לפרטים נוספים 

תכנית לתלמידי הנדסה

התכנית מיועדת לתלמידים שהתקבלו לפקולטה להנדסה בשנת תשע"ט ומקדישים זמן בהיקף של 4 יח"ל בבית המדרש (או 8 שעות סדר). משתתפי התכנית יוכלו לבחור לעצמם – בתיאום עם הר"מ המלווה – את תכני השיעורים והסדרים בהם יקחו חלק, ויזכו במלגה בהיקף של 100% שכ"ל שנתי (עד 12,500 ₪).

לפרטים והרשמה 

תכנית 'שאלות פותחות'

התכנית מיועדת לכלל לומדי ביהמ"ד, והיא מציעה לכל לומד ליטול חלק בשיעורים שעוסקים במפגש שבין התורה למדע ולחיים. התכנית תעסוק בתחומי ממשק של תורה ואקדמיה (מדעים מדוייקים – הנדסה, יהדות ורוח, משפטים, מדעי החברה). כל שיעור יהיה בנוי על הרצאות פרונטליות של מרצים אורחים מביהמ"ד ומהפקולטות השונות. משתתפי התכנית יידרשו לעבודה רפלקטיבית ולכתיבה בתחום הנלמד. בשנת תשע"ט יתבצע פיילוט בשני נושאים בלבד: בסמסטר א' - STEM, בסמסטר ב' - משפטים.
בראש התכנית עומד הרב ד"ר דניאל רייפמן.

לפרטים נוספים 

תכנית אלול

בית המדרש פותח את שעריו בתכנית אלול עוד לפני שנת הלימודים, ומציע ללומדיו מסגרת לימודית בעלת תכנים עשירים וייחודיים לקראת הימים הנוראים (א' אלול – ח' תשרי). מידע על המלגות בתכנית זו ניתן לראות בדף המלגות, באתר או בעמוד 3.

לפרטים והרשמה