תכניות לימוד

תכנית אלול

בית המדרש פעיל מעבר לשנת הלימודים גם בחודש אלול עד יום הכפורים, ומציע ללומדיו מסגרות לימוד מקבילות לאלה הפעילות בשנת הלימודים עם תכנים עשירים ויחודיים לקראת הימים הנוראים. המלגות ללומדי בית המדרש בחודש אלול מחושבות על פי מפתח שונה, המוצג באתר בית המדרש.

לפרטים נוספים והרשמה 

קביעת עיתים - בית המדרש

התכנית מיועדת לתלמידים מכל הפקולטות שיכולים להקדיש זמן ללימוד בביהמ"ד. כל לומד מחוייב בהיקף שעות שנע בין 2-8 יח"ל. במסגרת זו יבחר כל לומד את השעורים או מסגרות הלימוד העצמי, 'סדרים', שיסייעו לו לנצל את זמנו באופן מיטבי. הלומדים יוכלו לבחור בין תכנים לימודיים שונים כגון – גמרא, הלכה, תנ"ך, מחשבת ישראל, משפחה, תורה ומדע וחסידות. לכל לומד יהיה ר"מ מלווה, מתוך צוות בית המדרש, והלימוד העצמי ילווה בחוברות עם מקורות ושאלות הכוונה שיסייעו לכל לומד להקיף יחידת ידע שלמה בנושא שיבחר. תבחן האפשרות להפוך יחידות אלה ללימוד מתוקשב בעתיד.

מפעל החבורות

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי רקע תורני שלהם יכולת לימוד עצמי גבוהה. היקף הלימוד הנדרש בתכנית זו עומד על 4 יח"ל לכל הפחות. הלומדים בוחרים נושא ללימוד עצמי, ועליהם להעביר שעור בנושא בפני חבורת הלימוד שלהם (עד 6 לומדים), בסיוע ראש התכנית. בכל סמסטר יעביר כל אחד מהלומדים 2-3 חבורות (בהתאם לגודל הקבוצה). חלק ממטרת התכנית היא להכשיר את הלומדים להעברת שיעורים בקהילותיהם, גם לאחר שנות לימודיהם בבית המדרש. בראש התכנית עומד הרב רפי שטרן וההצטרפות לתכנית מותנית בראיון אישי.

לפרטים נוספים 

תכנית הלכה

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי רקע ישיבתי שמעוניינים לגשת למבחני ההסמכה של הרבנות הראשית, ולתלמידים שמעוניינים להעמיק בלימודי הלכה עיוניים. בתכנית זו מחויב כל לומד בהיקף של 4 – 8 יח"ל. התכנית מחייבת השתתפות מלאה בשעורים ובסדרי הלימוד. בראש תכנית ההלכה עומד הרב נחמיה טיילור.

לפרטים נוספים 

תכנית הנדסה

התכנית מיועדת לתלמידים שהתקבלו לפקולטה להנדסה בשנת תשע"ט ומקדישים זמן בהיקף של 4 יח"ל בבית המדרש. משתתפי התכנית יוכלו לבחור לעצמם את תכני השיעורים והסדרים בהם יקחו חלק, ויזכו במלגה בהיקף של 100% שכ"ל שנתי(עד 12,500 ₪)

לפרטים והרשמה 

תכנית ראשית

התכנית ע"ש נורמן וג'והן שטרנטל מיועדת לתלמידים מכל התארים, בוגרי החינוך הממלכתי המעוניינים לשלב בלימודיהם האקדמיים שיח יהודי מאתגר ומרתק. התכנית בהיקף של 4 יח"ל והיא כוללת שיעורים בקבוצות לימוד קטנות וחברותות עם לומדי בית המדרש. המשתתפים נפגשים עם עולם עשיר של ידע יהודי, הכרת ארון הספרים היהודי והכרת אורח החיים היהודי.
מתקיימות שתי תכניות: לתלמידי תואר ראשון, ולתלמידי תואר שני ושלישי. הלימודים בתכנית מוכרים לחובת לימודי היסוד באוניברסיטה. בראש התכנית עומד הרב ישראל סמט.

לפרטים נוספים והרשמה 

ברוחב דעת – תכנית לשומעים חופשיים

בית המדרש פתוח בפני כל אדם שחשקה נפשו בתורה, ומעוניין ללמוד בבית המדרש במשך כל ימות השבוע. שיעורים ייעודיים למשתתפי התכנית מתקיימים בימי שלישי ושישי. בחופשות הסמסטר מוצעות מסגרות לימוד ייחודיות בעלות נושאים מוגדרים המתפרסמים בנפרד. בימי שישי מופעלת תכנית לימוד (כולל יום ו) בראשותו של הרב ד"ר צחי הרשקוביץ ובהשתתפותם של מרצים אורחים.

כתבה בעיתון שבע על השומעים החופשיים 

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp