שיעורים

הרב חגי לונדין

לב הפרשה - בשלח וט"ו בשבט
הרב חגי לונדין

ש
שיעורים בפרשת השבוע
הרב חגי לונדין

לב הפרשה - פרשת שמות
הרב חגי לונדין

ש
שיעורים בפרשת השבוע - פרשת שמות
הרב חגי לונדין

לב הפרשה - פרשת ויגש
הרב חגי לונדין

ה
הקלטה של השיעור השבועי בפרשת השבוע עם הרב חגי לונדין - פרשת ויגש
הרב ידידיה הכהן

חיבת ציון של הרב יוסף משאש
הרב ידידיה הכהן

ש
שיעורים בהגות בפרשת השבוע - פרשת בא
הרב ידידיה הכהן

קח את מטך והשלך לפני פרעה
הרב ידידיה הכהן

ש
שיעורים בהגות בפרשת השבוע - פרשת וארא
הרב ידידיה הכהן

הגותו של רבי כלפון משה הכהן
הרב ידידיה הכהן

ש
שיעורים בהגות בפרשת השבוע - פרשת שמות
הרב ידידיה הכהן

פרשת ויחי
הרב ידידיה הכהן

ש
שיעורים בהגות בפרשת השבוע - פרשת ויחי
הרב ידידיה הכהן

דמויותיהם של יוסף ויהודה
הרב ידידיה הכהן

ש
שיעור בהגות בפרשת השבוע - פרשת ויגש
הרב ידידיה הכהן

לקיחת אחריות - וישלח
הרב ידידיה הכהן

ש
שיעורים בהגות בפרשת השבוע - פרשת וישלח
הרב ידידיה הכהן

פירוש הרב חרל"פ לחלום יעקב
הרב ידידיה הכהן

ה
הגות בפרשת השבוע - ויצא