שיעורים

הרב יהודה אלטשולר

צום עשרה בטבת
הרב יהודה אלטשולר

ש
שיעור בנושא עשרה בטבת
הרב נחמיה טיילור

ארבת הצומות במשנת הרמב"ן
הרב נחמיה טיילור

ע
עיון בעניין ארבעת הצומות
הרב יעקב אריאל

בשלוש מכות בחודש הזה הכני
הרב יעקב אריאל

ש
שיעור לקראת עשרה בטבת
הרב אהרן כ"ץ

עשרה בטבת
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור בעניניי דיומא

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp