שיעורים

הרב רפי שטרן

גשמים - מעלתם וחסרונם
הרב רפי שטרן

ע
עניינו של הגשם
הרב רפי שטרן

להקיש בדלת הנכונה
הרב רפי שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - פרשת ויצא
הרב רפי שטרן

זקנה חיובית - פרשת חיי שרה
הרב רפי שטרן

ש
שיעור בפרשת חיי שרה
הרב רפי שטרן

הפורש ממינות
הרב רפי שטרן

ש
שיעור לקראת ימים נוראים
הרב רפי שטרן

שמע קולנו
הרב רפי שטרן

מ
מה בין זעקה שבלב לזעקה בפה?
הרב רפי שטרן

פרשת שופטים
הרב רפי שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע, שופטים
הרב רפי שטרן

זכר למקדש באבלות ובשמחה
הרב רפי שטרן

ה
הכותל, מקום שמח או עצוב?
הרב רפי שטרן

ונקדשתי שבכל יום
הרב רפי שטרן

ש
שיעור לפרשת השבוע - אמור
הרב רפי שטרן

דייך מה שאסרה תורה או קדש עצמך?
הרב רפי שטרן

ס
סגפנות, חטא או מעלה?
הרב רפי שטרן

מעלת אכילת החמץ לאחר הפסח
הרב רפי שטרן

ע
עיון בעניין חמץ שלאחר הפסח

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp