שיעורים

הרב רפאל שטרן

טעמי מצוות במהר"ל
הרב רפאל שטרן

ע
עיון בשיטתו של המהר"ל מפראג בעניין טעמי המצוות
הרב רפאל שטרן

גשמים - מעלתם וחסרונם
הרב רפאל שטרן

ע
עניינו של הגשם
הרב רפאל שטרן

להקיש בדלת הנכונה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - פרשת ויצא
הרב רפאל שטרן

זקנה חיובית - פרשת חיי שרה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת חיי שרה
הרב רפאל שטרן

הפורש ממינות
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לקראת ימים נוראים
הרב רפאל שטרן

שמע קולנו
הרב רפאל שטרן

מ
מה בין זעקה שבלב לזעקה בפה?
הרב רפאל שטרן

פרשת שופטים
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע, שופטים
הרב רפאל שטרן

זכר למקדש באבלות ובשמחה
הרב רפאל שטרן

ה
הכותל, מקום שמח או עצוב?
הרב רפאל שטרן

ונקדשתי שבכל יום
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור לפרשת השבוע - אמור
הרב רפאל שטרן

דייך מה שאסרה תורה או קדש עצמך?
הרב רפאל שטרן

ס
סגפנות, חטא או מעלה?