שיעורים

הרב דוד בגנו

השירה בתורה, מהותה, וחג הפסח
הרב דוד בגנו

ש
שיעור בנושא בניין התפילה וחג הפסח
הרב רפי שטרן

מעלת אכילת החמץ לאחר הפסח
הרב רפי שטרן

ע
עיון בעניין חמץ שלאחר הפסח
הרב דוד בגנו

מצה זו שאנו אוכלים - על שום מה?
הרב דוד בגנו

ש
שייעור לקראת חג הפסח
הרב אהרן כ"ץ

זמן אכילת קרבן פסח
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב פרופ' דניאל שפרבר

הרהורים באחדים ממנהגי הפסח
הרב פרופ' דניאל שפרבר

ש
שיעור לקראת פסח
הרב אהרן כ"ץ

הלכות פסח - מצה עשירה
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הוספה על הכוסות וכוס של שבע ברכות
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב מאיר ברקוביץ'

קרבן הפסח
הרב מאיר ברקוביץ'

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הזבחים והפסחים
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ש
שיעור לקראת חג הפסח
הרב אהרן כ"ץ

שמירת המצות
הרב אהרן כ"ץ

ש
שיעור לקראת פסח

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp