שיעורים

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

מעיירה למדינה
הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ה
ההרצאה התקיימה כחלק מיום עיון ציונות דתית בנושא "מעיירה למדינה"
הרב נחמיה טיילור

קשרי הון-רצון, הקצאת משאבים במדיניות רווחה
הרב נחמיה טיילור

ק
קשרי הון-רצון, הקצאת משאבים במדיניות רווחה