שיעורים

הרב רפאל שטרן

ישראל ויעקב
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - פרשת שמות
הרב רפאל שטרן

שופת את הקדרה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעורים בפרשת השבוע
הרב רפאל שטרן

"ויחר אף יעקב" - פרשת ויצא
הרב רפאל שטרן

ש
שיעורים בפרשת השבוע - ויצא
הרב רפאל שטרן

גשמים - מעלתם וחסרונם
הרב רפאל שטרן

ע
עניינו של הגשם
הרב רפאל שטרן

להקיש בדלת הנכונה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - פרשת ויצא
הרב רפאל שטרן

זקנה חיובית - פרשת חיי שרה
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת חיי שרה
הרב רפאל שטרן

חיי שרה, מי שלא שתה מים מרים
הרב רפאל שטרן

ש
שיעור בפרשת "חיי שרה"