שיעורים

הרב רפי שטרן

גשמים - מעלתם וחסרונם
הרב רפי שטרן

ע
עניינו של הגשם
הרב רפי שטרן

להקיש בדלת הנכונה
הרב רפי שטרן

ש
שיעור בפרשת השבוע - פרשת ויצא
הרב רפי שטרן

זקנה חיובית - פרשת חיי שרה
הרב רפי שטרן

ש
שיעור בפרשת חיי שרה
הרב רפי שטרן

חיי שרה, מי שלא שתה מים מרים
הרב רפי שטרן

ש
שיעור בפרשת "חיי שרה"

עיצוב ובניית אתר: WebMeUp