שיעורים

הרב איתי ליפשיץ

שניים מקרא ואחד תרגום - תולדות
הרב איתי ליפשיץ

ש
שיעורים בפרשת השבוע - תולדות