שיעורים

הרב חגי לונדין

לב הפרשה - פרשת ויגש
הרב חגי לונדין

ש
שיעורים בפרשת השבוע - פרשת ויגש
הרב חגי לונדין

לב הפרשה - פרשת וישב
הרב חגי לונדין

ש
שיעורים בפרשת השבוע
הרב חגי לונדין

לב הפרשה - פרשת וישלח
הרב חגי לונדין

ש
שיעורים בפרשת השבוע
הרב חגי לונדין

לב הפרשה - פרשת ויצא
הרב חגי לונדין

ש
שיעורים בפרשת השבוע
הרב חגי לונדין

לב הפרשה - פרשת תולדות
הרב חגי לונדין

ש
שיעורים בפרשת השבוע - פרשת תולדות
הרב חגי לונדין

לב הפרשה - פרשת לך לך
הרב חגי לונדין

ש
שיעורים בפרשת השבוע