כבסני מעווני ומחטאתי טהרני

מרצה: הרב ד"ר יהודה אלטשולר
תאריך: אלול תשע"ז

חלק מסדרת שיעורים בנושא אגדות התשובה

הרב  ד"ר מיכאל אברהם

תשובה ועונש בבית דין של מטה - 4
הרב ד"ר מיכאל אברהם

ת
תוקפה של חזרה בתשובה בדיני אדם
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ספרים נפתחים
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא אגדות התשובה
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

כבסני מעווני ומחטאתי טהרני
הרב ד"ר יהודה אלטשולר

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא אגדות התשובה