בישול והטמנה (1)

מרצה: הרב נחמיה טיילור
תאריך: אלול תשע"ז

חלק מסדרת שיעורים בנושא בישול והטמנה בשבת

הרב נחמיה טיילור

בישול והטמנה (1)
הרב נחמיה טיילור

ח
חלק מסדרת שיעורים בנושא בישול והטמנה בשבת