כנס ניצוצות ה- 49 אוטומציה בעולם ההלכה

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

הרב שבתי א' הכהן רפפורט

ראש תכנית ניצוצות, מכון הגבוה לתורה
הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ'

הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ'

ראש ישיבת ההסדר, ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים
ד"ר דרור פיקסלר

ד"ר דרור פיקסלר

הפקולטה להנדסה, בר אילן
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ'

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ'

נשיא האוניברסיטה, בר אילן
ד"ר יאיר פרידמן

ד"ר יאיר פרידמן

עורך דין,